Dijabetes

Šećerna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus grč. διαβήτης) je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog

Procitaj vise

Alergija

Alergija (hipersenzibilnost) se javlja kada imuni sistem čoveka reaguje na stranu materiju – alergen, što dovodi do čitavog niza reakcija u organizmu, poznatih kao hipersenzibilizacija (preosetljivost). Imuni sistem čoveka produkuje

Procitaj vise